செவ்வாய், 30 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: துரோகம்

இன்றைய வார்த்தை
துரோகம் = betrayal
மேலும் சில வார்த்தைகள்