இடுகைகள்

ஏப்ரல், 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

i என்னும் ஆங்கில எழுத்து

படம்
ஆங்கில எழுத்து ‘i’-யை தமிழ் ‘ஐ’ மாதிரி தான் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் உச்சரித்து வந்திருக்கிறேன்.  கொஞ்சநாள் முன்பு ஒரு ஆஸ்திரேலியர் lion என்பதை நம்மூரில் சொல்வது போல் உச்சரிக்காமல் கிட்த்தட்ட ‘லாயன்’ என்பது மாதிரி உச்சரிக்கும் போது தான் நான் எத்தனை காலம் ‘லயன்’ என்று தவறாக உச்சரித்து வந்திருக்கிறேன் என்பது விளங்கியது. hi என்பது ‘ஹை’ அல்ல ‘ஹாய்’ என்பது நம் பலருக்குத் தெரியும்.  (ஒருவேளை உங்களுக்குத் தெரியாதென்றால் இனிமேல் அதை ‘hai’ என்று எழுதாதீர்கள் :-).  அதைப் போலத்தான் lion என்பதையும் உச்சரிக்க வேண்டும் ( define lion என்று Google-ல் தேடி இந்த ஸ்பீக்கர் படத்தை அழுத்திப் பாருங்கள்).  இதைப் போலவே தான் biology என்ற வார்த்தையிலும் i-க்கு நாம் பொதுவாக வேண்டிய அளவு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை.  இது மாதிரி சின்னச்சின்ன விஷயங்கள் நாம் பேசும் ஆங்கிலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன என்பது ஆச்சர்யம் தரும் விஷயம்.

வானத்திலே திருவிழா

வானத்திலே திருவிழா வழக்கமான ஒருவிழா இடி இடிக்கும் மேளங்கள் இறங்கி வரும் தாளங்கள் மின்னலொரு நாட்டியம் மேடை வான மண்டபம் தூறல் ஒரு தோரணம் தூயமழை காரணம் எட்டுத்திசைக் காற்றிலே ஏகவெள்ளம் ஆற்றிலே தெருவிலெல்லாம் வெள்ளமே திண்ணையோரம் செல்லுமே பார் முழுதும் வீட்டிலே பறவைகூடக் கூட்டிலே தவளை மட்டும் பாடுேம தண்ணீரிலே ஆடுமே திறந்தவெளி வேடிக்கை ஆண்டு தோறும் வாடிக்கை