செவ்வாய், 23 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஏற்றம்

இன்றைய வார்த்தை
ஏற்றம் = ascent
மேடு ஏறுது-னு சொல்லுவோமே, அந்த ஏற்றம்.

மேலும் சில வார்த்தைகள்