செவ்வாய், 16 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: பேன்

இன்றைய வார்த்தை
பேன் = head lice
மேலும் சில வார்த்தைகள்