திங்கள், 22 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: அலி

இன்றைய வார்த்தை
அலி = eunuch
மேலும் சில வார்த்தைகள்