புதன், 17 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சிலேடை

இன்றைய வார்த்தை
சிலேடை = pun
மேலும் சில வார்த்தைகள்