திங்கள், 15 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கடைவாய்ப்பல்

இன்றைய வார்த்தை
கடைவாய்ப்பல் = wisdom tooth
மேலும் சில வார்த்தைகள்