திங்கள், 29 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சல்லடை

இன்றைய வார்த்தை
சல்லடை = sieve
சல்லடையில் சலிப்பதை sifting என்று சொல்லுவர்.

மேலும் சில வார்த்தைகள்