புதன், 17 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: கூன் முதுகு

இன்றைய வார்த்தை
கூன் முதுகு = hunchback
இந்த வார்த்தைக்கே கூனன் (அல்லது கூனி) என்றும் பொருள்.

மேலும் சில வார்த்தைகள்