சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: உளி

இன்றைய வார்த்தை
உளி = chisel
மேலும் சில வார்த்தைகள்