புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: பீத்தல்

இன்றைய வார்த்தை
பீத்தல் = boasting, bragging
(ரொம்பத்தான் பீத்தாத-னு சொல்லுவோமே, அது.)


மேலும் சில வார்த்தைகள்