வியாழன், 11 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஆள் மாறாட்டம்

இன்றைய வார்த்தை
ஆள் மாறாட்டம் = impersonation
மேலும் சில வார்த்தைகள்