புதன், 24 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: சறுக்கல்

இன்றைய வார்த்தை
சறுக்கல் = slide
(சறுக்கி விளையாடுவோமே, அந்த சறுக்கல்.)

மேலும் சில வார்த்தைகள்