ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2011

தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: நொண்டுதல்

இன்றைய வார்த்தை
(காலில் காயம் பட்டதால்) நொண்டுதல் = limping
மேலும் சில வார்த்தைகள்