செவ்வாய், 19 பிப்ரவரி, 2008

விண்ணப்பம்

நடு இரவில் கண்விழிக்கும் போதும்
கொட்டும் மழையில் வீடு திரும்பும் போதும்
நாக்கில் காய்ச்சல் கசக்கும் போதும்
நாவலின் கடைசிப் பக்கம் வாசிக்கும் போதும்
ஜன்னல் இருக்கை ரயில் பயணத்திலும்
கர்ப்பக்கிரகத்திலிருந்து வெளிவந்தவுடனும்
உன் முகம் பார்க்கத்தான் வேண்டுகிறேன்.
என்னோடே இருப்பாயா, எப்போதும்?