வியாழன், 31 ஜனவரி, 2008

அறிகுறிகள்

மடியில் படுத்து அழத்தோன்றும்.
விஸ்வரூபம் கண்ட அர்ஜுனனாய்
மலைத்து நிற்கும்.
கண்மூடி இருக்கையில்
தலையின்கீழ் உடலும், உடலின்கீழ் உலகும்
நழுவிப்போய் நாடகமாடும்.
ஏதோ ஒரு வசனத்தை திரும்பத் திரும்ப
சொல்லிப் பார்க்கும்.

மரணப்படுக்கையிலும்
ஒவ்வொரு காதலிலும்.