ஞாயிறு, 13 மே, 2012

அரவான்

‘வெயில்’ மாதிரியே அரைவேக்காட்டுத் தனமான ஒரு வசந்தபாலன் படம்.  அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்லிப் பிரயோஜனமில்லை.

பி.கு: விவேக் காயாமொழியின் கருத்துடன் உடன்படுகிறேன்.