தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: ஊஞ்சல்

இன்றைய வார்த்தை
ஊஞ்சல் = swing
இத்துடன் எனது 30 நாள் சவால் நிறைவு பெறுகிறது.

மேலும் சில வார்த்தைகள்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பிளாஸ்டிக் குடும்பம்

உறைந்த ஏரியும் தாகம் கொண்ட யானையும்

ஆயிரங்காலப்பயிர்