தினம் ஒரு ஆங்கில வார்த்தை: அறிக்கை

இன்றைய வார்த்தை
அறிக்கை = manifesto
மேலும் சில வார்த்தைகள்

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பிளாஸ்டிக் குடும்பம்

அதீத ஒத்திகை (overrehearsal)

காலங்கடந்து நிற்கும் அறிவுரைகள்