செவ்வாய், 3 மே, 2011

தவம்

பருவம் முழுவதும் வயலில் உழைத்தேன்.
அறுவடை முடிந்ததும் கடவுள் சொன்னார்
"அப்படியே ஆகட்டும்".