கடந்தகாலம்

பழைய அலைகள் சொல்லிச் சென்று
புதிய அலைகளின் சத்தத்தில் மறக்கப்பட்ட
சிறியதும் பெரியதுமான கதைகள்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பிளாஸ்டிக் குடும்பம்

அதீத ஒத்திகை (overrehearsal)

காலங்கடந்து நிற்கும் அறிவுரைகள்