பேச்சு வார்த்தை

மேஜையைச் சுற்றி அமர்ந்து
சொல்ல வந்ததைச்
சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன
நான்கு ஒலிபெருக்கிகள்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

பிளாஸ்டிக் குடும்பம்

அதீத ஒத்திகை (overrehearsal)

காலங்கடந்து நிற்கும் அறிவுரைகள்