வியாழன், 7 ஜனவரி, 2010

நிலா மேலே தான் இருக்கிறது

நிலவில் இருக்கும் தோழிக்கு
எப்படிச் சொல்லி
புரிய வைப்பேன்,
நிலா மேலேயும்
பூமி கீழேயும் தான்
இருக்கின்றன என்பதை!