புதன், 3 மே, 2017

ஆங்கில வார்த்தை: அகழி

அகழி = moat
மேலும் சில வார்த்தைகள்