திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2010

இன்னமும் காணாமல் போகாதவர் பற்றிய அறிவிப்பு

ஐந்தடி நான்கு அங்குலம்
நல்ல சிவப்பு
மெலிந்த தேகம்
அசட்டுத் தனமாய் சிரிக்கும்
ஒரு புகைப்படம்
கீழே முகவரியும்
தொலைபேசி எண்ணும்.

"மணமகன் தேவை"க்கும்
"காணவில்லை"க்கும்
சிறிதளவு ஒற்றுமை
வார்த்தையளவில் உண்டு.

"போட்டோ பாத்தியா,
பிடிச்சிருக்கா உனக்கு?"
கேட்கும்போதுதான் தோன்றும்,
"காணவில்லை"
எவ்வளவோ
தேவலையோ என்று.