திங்கள், 12 நவம்பர், 2007

கதாபாத்திரத்தின் தோற்ற காதல்,
விடுமுறை முடிந்து ரயிலில் தனிமை,
தூக்கம் பிடிக்காத நள்ளிரவுப் படுக்கை.
இன்னுமா உன்னைக் காதலிக்கிறேன்?